středa 12. února 2020

Další Legoden v ŠD

Konečně jsme se dočkaly. Ve školní družině se konala soutěž LEGO DEN. Stavění z lega je velmi oblíbenou činností našich dětí, protože tak mohou rozvíjet své konstrukční a kombinační schopnosti, ale i kreativitu a tvořivost. Neustále zlepšují techniku svých staveb, nacházejí nové způsoby a zároveň porovnávají své schopnosti s ostatními kamarády. Děti, rozdělené do několika skupinek, vytvářely nejrůznější díla propracovaná mnohdy do nejmenších detailů.  Všechny soutěžící musíme pochválit nejen za to, že se soutěže zúčastnili, ale i za jejich vzájemnou spolupráci, respektování názorů druhého, trpělivosti a snaze dokončit své dílo za každou cenu. Mnohdy se totiž stávalo, že tolik potřebné kostky už došly a bylo třeba je nahradit něčím jiným. Nakonec odborná porota vyhodnotila jejich díla a všechny konstruktéry odměnila. Bylo to příjemné odpoledne a všem se soutěž líbila. A co vlastně děti postavily? Byla to například
"Cukrárna", "Bitevní loď", Železárna", "Vila Rockyho Balboa" či "Dům plný pohody".  Posuďte sami, jak se jim to povedlo.