středa 9. září 2020

Povinné roušky


Z nařízení MZ ČR je od čtvrtka 10. 9. 2020 ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, WC, jídelna) povinnost nosit roušky. Prosíme rodiče, aby děti rouškami vybavili. Nejlépe 2 kusy.

Děkujeme za spolupráci.

neděle 6. září 2020

Vzdělávací dny

V rámci projektu AŠSK uspořádala naše škola na konci prázdnin pro své žáky 2 vzdělávací dny. Přinášíme jejich krátké shrnutí:

Kouzelný den
Kouzelný den, a to nejen podle názvu, zažily děti, které se rozhodly strávit jeden z posledních prázdninových dnů ve škole. Jako už mnohokrát se přesvědčily, že učení nemusí být mučení, ale když se správně namíchá a "zabalí" do her a soutěží, stane se z něj velká zábava.
Během dopoledne děti vypátraly a vyluštily šifrované zprávy, procvičily se v angličtině při doplňování a dramatizaci zaklínadla a při sledování části příběhu o jednom popleteném čarodějovi, vymýšlely, jak asi příběh bude pokračovat. Nezapomnělo se ani na občerstvení, díky bohatým zásobám, které pro ně připravily paní kuchařky, si děti uspořádaly v parku báječný piknik.
Odpoledne se odehrálo ve znamení sportu. Své síly si děti poměřily při miniturnajích v košíkové, přehazované, opačné vybíjené a v kopané.
Celý den uplynul rychle jak mávnutím kouzelného proutku a všem nám vykouzlil usměvavé tváře a skvělou náladu.

Badatelský den aneb hurá do školy i o prázdninách
V posledním prázdninovém týdnu se naše škola zapojila do projektu Vzdělávací dny. Pro žáky byl připraven celodenní program, během kterého získali nové zkušenosti a dovednosti. 
Badatelský den byl rozdělen na část vzdělávací a volnočasovou. Při dopolední přírodovědné procházce žáci zjistili, že schovat se před bombou nebo vyšplhat na vyvýšené místo před potopou, není vůbec lehké. Zjistili, že zahrát si na medvěda je docela dřina. Po takových výkonech bylo nutno doplnit energii v podobě výborné svačiny a vrhnout se do další badatelské činnosti.  Práce s mikroskopem byla pro všechny velkým zážitkem a překvapením, co všechno je možné vidět, když si na to pořádně „ posvítíme“. Před obědem si žáci stihli nabatikovat trička, která pro ně budou vzpomínkou na „prázdninovou školu“.
Po dobrém obědě a odpočinku, který žáci věnovali stolním hrám, následovalo sportovní odpoledne. Do turnaje v přehazované a stolním tenise se žáci nadšeně vrhli a ze všech sil se snažili pro svůj tým získat body. Nemůže vyhrát každý, ale chuť a nadšení se cení. Protože se všichni celý den snažili, pracovali a bojovali, tak si odměnu odnesl každý. Nejen sladkou odměnu, ale hlavně zážitky a nové zkušenosti.


úterý 1. září 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Za přítomnosti starostů obcí Horní Němčí a Slavkov a předsedkyně SPZŠHN zahájil ředitel školy školní rok 2020/2021. Ve škole mimo jiné přivítal spolu s třídní učitelkou Miroslavou Končitíkovou 7 prvňáčků. Naši školu tak bude v tomto školním roce navštěvovat 41 žáků.


pondělí 31. srpna 2020

Omezení vstupu do školy


S ohledem na situaci kolem viru COVID-19:

- žádáme všechny zákonné zástupce, aby omezili vstup do budovy školy na nutné minimum. Pro komunikaci se školou využijte primárně email: zshornemci@gmail.com nebo telefon 774 720 400 (sborovna) 728 383 172 (ředitel).
- žádáme, aby zákonní zástupci při vyzvedávání dětí ze ŠD zvonili na příslušný zvonek komunikátoru a na své dítě počkali před vchodem do budovy.
- je vstup do školy je pro třetí osoby možný pouze v neodkladných případech a pouze s rouškou.
- jsou zrušeny odpolední konzultace prezenční formou a také rodičovské schůzky - prosíme všechny zákonné zástupce, aby sledovali svoji e-mailovou schránku, jejíž adresu poskytli škole jako kontakt, a aby v případě, že jim nepřicházejí informace ze školy neprodleně školu informovali na výše uvedený e-mail nebo telefon.
- jsou do odvolání zrušeny všechny akce nad rámec ŠVP (v případě, že se situace uvolní a bude možné akce realizovat, budou zákonní zástupci v předstihu informováni).

Děkujeme za pochopení.

pátek 28. srpna 2020

Ceny stravného pro děti z MŠ a žáky ZŠ platné od 1. 9. 2020


Přesnídávka       9,-                                          

Oběd                  19,-   ;7 letí         21,- 

Svačina                9,-                                        

Obědy

1. - 4. ročník           21,- Kč

5. ročník                23,- Kč

úterý 25. srpna 2020

Organizace prvního školního týdne

Úterý 1. 9. - slavnostní zahájení školního roku v KD Horní Němčí od 10:45, obědy od 11:15 do 12:00, ŠD mimo provoz
Středa 2. 9. - třídnické hodiny, výuka končí v 11:25, ŠD ode dneška v plném provozu (ráno 6:40-7:40, odpoledne 11:40 - 15:40)
Čtvrtek 3. 9. - zahájena výuka dle rozvrhu hodin

Ve středu 2. 9. si žáci přinesou do školy aktovku, psací potřeby, oblečení a obutí do TV, přezůvky. Z hygienických důvodů nenoste ručníky!

středa 19. srpna 2020

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhne

v úterý 1. 9. od 10:45

v KD Horní Němčí.


Vzhledem k aktuálním nařízením prosíme všechny účastníky, aby měli při akci uvnitř budovy roušky a při vstupu do budovy provedli desinfekci rukou.
Žáci prvního ročníku si s sebou přinesou aktovky, přezůvky. Po skončení společné části v KD půjdou spolu s třídní učitelkou a rodiči nahlédnout do své třídy.
Obědy se budou vydávat od 11:15.
ŠD zahájí provoz od středy ráno (6:40).


středa 1. července 2020

Provoz školy o prázdninách - úřední hodiny

Úřední hodiny na ZŠ Horní Němčí v průběhu prázdnin

Červenec 
1. 7. - 17. 7. pondělí a středa 9:00 - 14:00
Srpen 
17. 8. - 31. 8. pondělí a středa 9:00 - 14:00

Je možné si telefonicky (728 383 172) dohodnout schůzku v jiných dnech a časech ve výše uvedených obdobích.


středa 24. června 2020

Den s lesákem

Po návratu žáků z koronavirového domácího pobytu do školy to měl být (i díky postupnému dalšímu uvolňování) první den, kdy celá škola vyrazí na společnou akci. Mnoho propršených dnů, po kterých hladina místního potoka Okluky dosáhla samého okraje koryta a byla splavná i na lodi, to nevypadalo moc dobře. Přesto na náš zvolený den byla milosrdná předpověď počasí. Již nemělo pršet. Ale projít cestou kolem přehrady k chatě Lásky, kde se měl Den s lesákem uskutečnit, bylo nemožné. Zvolili jsme tedy delší trasu kolem PR Drahy po asfaltové silničce až na místo. Bylo to sice delší, avšak suchou nohou, bez nutnosti brodění se bahnem.
Všechny děti kupodivu tuto delší cestu zvládli, a to i ti, kteří si sami nevěřili.
U chaty Lásky na nás již čekali tři lesáci a myslivci. Pro děti měli připravena tři stanoviště, na nichž se děti dozvěděly spoustu zajímavostí.
První stanoviště bylo zaměřeno na myslivost. Zde děti viděly trofeje zvěře, která se vyskytuje v místních lesích. Mohli si osahat kožešiny ulovené zvěře a zjistili, že myslivci se hlavně o zvěř starají a lovením udržují stavy zvěře.
Na dalším stanovišti se děti seznámily s těžbou dřeva, viděly pomůcky, se kterými dřevař pracuje a zjistily, že práce dřevaře je velmi těžká a nebezpečná a je tedy potřebné dodržovat bezpečnostní opatření.
Poslední stanoviště pak ukázalo, jak se les obnovuje a jak dlouho to trvá, než nový les vyroste. Děti měly možnost seznámit se s různými druhy stromů, které v našem lese rostou.
Po absolvování zajímavého a poučného programu si každý opekl špekáček a bylo nutné se vrátit zpět. I zpáteční cesta byla všemi dětmi perfektně zvládnutá.
Poděkování patří panu Ing. Aleši Bobčíkovi, který vše velmi pěkně připravil, zajiistil i další odborníky a pomohl s převozem materiálu.
Jako památku na tento den dostaly všechny děti Modlitbu lesa, která v sobě zahrnuje vše důležité o lese a o chování člověka v lese a jeho vztahu k přírodě.

pátek 19. června 2020

Projektově - vzdělávací dny se ZŠHN a AŠSK - srpen 2020

Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR a za finanční podpory MŠMT bude Základní škola Horní Němčí realizovat v posledním týdnu prázdnin 2 vzdělávací dny (úterý 25. 8. a čtvrtek 27. 8. 2020), které nabídnou dětem smysluplnou a zábavnou alternativou trávení volného času v posledních dnech prázdnin a to:

úterý 25. 8. 2020             Kouzelný den literárně-dramaticko-jazykový        

čtvrtek 27. 8. 2020          Badatelský den  společensko-vlastivědný

Škola zajistí
- celodenní (8 hodin) péči o děti ve skupinách 10 – 15 dětí, složenou z dopolední vzdělávací části, která bude provedena zábavnou formou, a odpolední části, věnované volnočasovým aktivitám, kde minimálně 2 hodiny budou věnovány sportovním aktivitám
- lektory z řad pedagogických pracovníků
- svačiny, obědy a pitný režim

Účast dětí na akci, včetně stravy je bezplatná.
Abychom mohli tyto Vzdělávací dny uskutečnit, musíme vědět, že je o ně zájem. Jednoho vzdělávacího dne se musí zúčastnit minimálně 10 dětí, maximálně 15 dětí. Proto vás prosíme, abyste v případě zájmu o tuto akci vyplnili přihlášku (stahujte poklikáním na slovo přihláška - v novém okně klikněte na stáhnout pomalu zdarma; na každý den musí být vyplněna jedna přihláška, budete-li hlásit dítě na oba dny, je nutné vyplnit přihlášky dvě) a doručili ji nejpozději do pondělí 29. 6. 2020 v listinné podobě do školy (možno přinést osobně nebo vhodit do schránky na budově školy).

UPOZORNĚNÍ:
V případě nenaplnění minimální kapacity 10 účastníků se vzdělávací den neuskuteční.
Maximální povolený počet účastníků v jednom dni je 15. Děti budou do skupin přihlašovány v pořadí, v jakém budou do školy doručeny přihlášky. Přihlášení nad povolenou kapacitu budou vedeni jako náhradníci.

Informace k organizaci závěru školního roku

Pondělí 22. 6.  - výuka dle stávajícího rozvrhu
Úterý 23. 6. - Den s lesákem
Středa 24. 6. - Den s třídním učitelem
Čtvrtek 25. 6. - výuka dle aktuálního rozvrhu
Pátek 26. 6. - cyklovýlet

Pondělí 29. 6. - třídnické hodiny, vracení učebnic, úklid tříd
Úterý 30. 6. - slavnostní zakončení školního roku v KD HN, předpokládaný konec v 10:00, ŠD do 12:00

pondělí 15. června 2020

Domácí vzdělávání 15. - 19. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/VyiazFyVc99i/1-rocnik-15-19-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/qZCMT5o8m0n1/2-rocnik-15-19-6-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/RhtM7yKvQKr8/3-rocnik-15-19-6-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/h2vWxDKU4r43/4-rocnik-15-19-6-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/jM5NjeEnUiXn/5-rocnik-15-19-6-pdf

čtvrtek 11. června 2020

Zprávy ze Spolku


Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,

dovolte nám, abychom Vás informovali o činnosti sdružení ve školním roce 2019/ 2020.

Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče, jejichž děti navštěvují základní školu, a ti uhradí členský příspěvek ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním roce 2019/2020 členský příspěvek uhradilo celkem 42 rodičů a sdružení má tedy 42 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení. Myslíme, že tento členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho sdružení se dětem určitě vrátí. Připomínáme, že hlavním cílem tohoto spolku je podpora činností ZŠ Horní Němčí, tedy kvalitního a moderní vzdělávání. Snažíme se především získávat finanční a materiální prostředky, na základě aktivní spolupráce s vedením školy.

Spolek za loňský kalendářní rok 2019 hospodařil s příjmy 34.503 Kč a výdaji 23.049 Kč, výsledný hospodářský zisk zdanění nepodléhá. Náklady na vánoční dílničky činily 2.898 Kč, příjem za dílničky 2.900 Kč a aukci 4.760 Kč, dále za členské příspěvky 4.300 Kč. K  poslednímu dni roku evidoval Spolek hotovost ve výši 14.165 Kč a na bankovním účtu činil zůstatek 34.332.04 Kč.

Velmi si vážíme finančních příspěvků, které získáváme během školního roku, jako jsou členské příspěvky, vánoční dílničky spojené s aukcí vánočních výrobků od našich žáků a rodičů a v poslední řadě školní bál ke konci školního roku.
Jelikož letošní školní bál se nekoná z důvodu světové pandemie Koronavir nebo-li Covid 19, i tak se Spolek přátel a vedení školy domluvily a odhlasovaly nákup šerp pro žáky pátého ročníku a tím tak neporušit tuto tradici. Na konci školního roku žáci obdrží šerpy, které sdružení uhradí v plné výši. Celková částka za šerpy činí 1.516 Kč.

Zároveň Spolek přátel obdržel námět od ZŠ HN na odměnu všem žákům celé školy - za statečné a pilné plnění domácích úkolů v době karantény odznakem, který ponese logo ZŠ Horní Němčí, třídu a motiv, který vybrali pedagogičtí pracovníci. Opět tento příspěvek sdružení uhradí v plné výši.

Děkujeme všem rodičům za podporu a finanční příspěvky, které nám umožňují nakoupit různé dárky  pro naše žáky, a tak jim udělat radost.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům sdružení Spolku přátel a pedagogickým pracovníkům za to, že podporují tuto činnost.

Členové Rady SP ZŠ HN         

neděle 7. června 2020

Domácí vzdělávání 8. -12. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/YG5aX13RjeV6/1-rocnik-8-12-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/ZAtZ1o0lZ4qS/2-rocnik-8-12-6-pdf
3. ročník https://uloz.to/file/EOGXvh0wRzJ6/3-rocnik-8-12-6-pdf
4. ročník https://uloz.to/file/b9e8dVcnPERR/4-rocnik-8-12-6-pdf
5. ročník https://uloz.to/file/MUHznGraLKEt/5-rocnik-8-12-6-pdf

neděle 31. května 2020

Domácí vzdělávání 1. - 5. 6. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/KqxWUNcTXsYB/1-rocnik-1-5-6-pdf
2. ročník https://uloz.to/file/1arH1IemfyJb/2-rocnik-1-5-6-pdf

pondělí 25. května 2020

Nové dokumenty ŠVP ZŠ a ŠVP ŠD

Pedagogická rada a Školská rada při ZŠ Horní Němčí projednaly a schválily na svých zasedáních 13. 5. 2020 aktualizaci zásadních školních dokumentů a to: Školní vzdělávací program pro ZŠ a Školní vzdělávací program ŠD. Oba dokumenty byly aktualizovány tak, aby informace v nich obsažené odrážely aktuální skutečnost v částech definujících podmínky školy, vybavení, charakteristika učitelského sboru atp. Obsahu a výstupů vzdělávání se tato aktualizace netýká. Obě aktualizace vstoupí v platnost 1. 9. 2020.

Oba dokumenty je možné stáhnout na níže uvedených odkazech po zadání hesla zshn.

Aktualizovaný ŠVP ZŠ
Aktualizovaný ŠVP ŠD

neděle 24. května 2020

Domácí vzdělávání 25. 5. -29. 5. 2020

ÚKOLY
Informace pro ty, kteří nechodí od 25. 5. 2020 do školy:
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

1. ročník https://uloz.to/file/98VrjtWcPvVh/1-rocnik-25-29-5-pdf

pátek 22. května 2020

Návrat do školy - aktuální informace

V pondělí 25. 5. 2020 se velká část žáků naší školy vrátí do lavic. Velká část z nich (jak plyne z toho, co nám napsali v dotaznících) se toho okamžiku již nemůže dočkat. My se na naše žáky těšíme také. Bylo tedy naší snahou umožnit přístup do školy všem žákům, kteří o to projeví zájem. I proto (a také v souvislosti s hygienickými nařízeními, která musíme dodržovat) jsme byli nuceni dodatečně změnit rozložení skupin. Bude to pro nás pro všechny komplikovanější, ale zájem našich žáků o výuku pro nás stojí nad vším ostatním. Věříme proto, že tuto změnu na poslední chvíli pochopíte. Koneckonců nejde o nic zásadního.
Důležitá upozornění: 
- v pondělí 25. 5. bude ráno kontrolováno čestné prohlášení o zdravotním stavu - nezapomeňte děti tímto prohlášením vybavit - škola nemůže přijmout ty, kteří prohlášení nebudou mít
- každé ráno bude kontrolováno, že každý žák má u sebe minimálně 2 roušky a sáček na jejich ukládání
- pitný režim nebude v tomto nouzovém režimu poskytován - vybavte děti dostatečným množstvím tekutin v jejich osobních lahvích
- i přesto, že děti budou poučeny o tom, jak se ve škole z hygienického hlediska chovat, poučte je, prosím, také doma 
- žáci s podezřením na respirační onemocnění budou okamžitě umístěni do karantény a budou k nim povoláni rodiče - neposílejte nachlazené děti do školy, zkomplikujete tak chod školy všem ostatním
Rozdělení do skupin, učeben a příchod do školy:
SKUPINA I - žáci 1. a 2. ročníku; výuka probíhá v učebně I. třídy v patře; vedoucí učitelka Alena Ondrová - příchod do školy v 7:40 hlavním vchodem
SKUPINA II - žáci 3. a 4. ročníku; výuka probíhá v učebně IV. třídy v patře; vedoucí učitelka Miroslava Končitíková - příchod do školy v 7:45 zadním vchodem přes dvůr
SKUPINA III - žáci 5. ročníku; výuka probíhá v učebně V. třídy v přízemí; vedoucí učitelka Eva Kočí
V jednotlivých skupinách budou dle předmětů působit i další vyučující.

Podrobné informace obdrží rodiče e-mailem.

teamZŠHN

pondělí 18. května 2020

Zápis ZUŠ Folklorika

Vážení rodiče, milé děti,
i v dnešní složité době musíme hledět do budoucna a zabývat se již příštím školním rokem 2020/2021, který nám započne 1.9.2020. Jsme rádi, že i v příštím školním roce jsme schopni vám nabídnout možnost uměleckého vzdělání v naší škole a vyhovět tak vašemu zájmu, který je rok od roku vyšší. Na počátku jsou nezbytné administrativní kroky, jako je zápis, jehož termíny na jednotlivých pobočkách naleznete zde a také vyplnění přihlášky elektronickou formou, kterou naleznete zde. Počet volných míst je omezen, tak neváhejte a pošlete nám přihlášku co nejdříve. Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

neděle 17. května 2020

Domácí vzdělávání 18. - 22. 5. 2020

Páteční vysílání (22. 5.):
AJ páťácihttps://youtu.be/G1UJIV-3Qow
Prvňáčci - https://youtu.be/UZ16Pb1hDfA

Všechna videa najdete zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.

středa 13. května 2020

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 na ZŠHN

Dne 13. 5. projednala pedagogická rada ZŠHN a schválila školská rada při ZŠHN návrh ředitele na pravidla hodnocení žáků ve druhém pololetí, která odrážejí skutečnost, že větší část druhého pololetí probíhá výuka distančně a opírá se o Vyhlášku MŠMT č. 211/2020 Sb.
Plné znění tohoto dokumentu zveřejňujeme níže:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem Školské rady ZŠHN vydává tyto Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

I.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 provedou vyučující na základě těchto podkladů:
a) hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy byla umožněná osobní přítomnost žáků na vzdělávání, tedy z doby do 12. 3. 2020
b) podpůrně ze všech podkladů, které získali při vzdělávání na dálku („distanční formou“); v případě, že podklady hodnotili známkou, má toto hodnocení jen doporučující vliv; vyučující musí při hodnocení těchto podkladů zohlednit celkový přístup žáka k průběhu vzdělávání na dálku
c) zohlednění výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020; to zejména v případech, že nebude mít vyučující odpovídající podklady podle písm. a) a b)
d) celkový přístup žáka v komunikaci s vyučujícím; jeho aktivity nad rámec plnění zadaných distančních povinností
e) zapojení žáka do aktivit nad rámec výuky, například účast v odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností, organizační činnosti v zajištění školních soutěžních aktivit, účast v motivačních programech apod., a to s přihlédnutím i k průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020
2. Žáka nelze hodnotit známkou, to znamená, že je „nehodnocen“, jen v těchto případech:
a) není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení podle písm. a) až e) v odst. 1
b) byl z daného předmětu v 1. pololetí také „nehodnocen (a)“
3. V případě, že nebude žák na konci druhého pololetí hodnocen, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín v posledním týdnu měsíce srpna 2020.
4. Žák, který nebude s hodnocením na vysvědčení spokojen má zachováno právo požádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením. Toto právo musí uplatnit v souladu s § 52 odst. 4 nebo § 69 odst. 9 školského zákona.

II.
Závěrečná ustanovení
1. Pravidla hodnocení budou také zveřejněna na webových stránkách školy.
2. Za prokazatelné seznámení žáka s výsledky hodnocení za druhé pololetí školního roku se považuje zveřejnění těchto pravidel na webových stránkách školy a jejich zaslání na e-mailové adresy rodičů.
3. Toto hodnocení nenahrazuje klasifikační řád k hodnocení žáků, který zůstává nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku se však přednostně použijí tato Pravidla.
4. Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Školskou radou.
V Horním Němčí 13. 5. 2020

Mgr. et Mgr. Břetislav Lebloch, ředitel školy

Poděkování za štíty od KASKA


Děkujeme firmě KASKO za dar v podobě štítů pro naše zaměstnance a už se těšíme na 25. 5. na naše žáky.

sobota 9. května 2020

Domácí vzdělávání 11. - 15. 5. 2020

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com. 

Evaluační zpráva - testování KalibroKompletní výsledky ZŠ Horní Němčí ve srovnávacích testech Kalibro, které absolvovali žáci pátého ročníku naší školy před jarními prázdninami v přehledné zprávě naleznete zde: https://uloz.to/file/oL87XdUWcroU/2581-zprava-kalibro-1920-tst-pdf
Heslo pro stažení: zshn


středa 6. května 2020

Dobrovolný návrat do školy od 25. 5. 2020 - infomrace a pokyny


Informace a pokyny k návratu žáků do školy
od 25. 5. 2020,

které se opírají o materiál MŠMT s názvem „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“

Informace pro zákonné zástupce žáků

Zákonný zástupce má právo rozhodnout o účasti svého dítěte ve vzdělávacích aktivitách ve škole v termínu od 25. 5. 2020.

Vzdělávací aktivity budou realizovány pro skupiny žáků v dopolední (vzdělávací) a odpolední (zájmové) části, které mohou být tvořeny žáky různých ročníků (záleží na složení přihlášených žáků). Maximální počet žáků ve skupině je 15.

Skupiny žáků budou na základě závazných přihlášek utvořeny k 25. 5. 2020 a budou neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Rodiče budou nejpozději 22. 5. 2020 elektronicky informováni o zařazení dítěte do skupiny a dalších náležitostech plynoucích z počtu skupin.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka se na jeho omlouvání vztahují pravidla omlouvání uvedená ve Školním řádu ZŠ Horní Němčí.

Stravování ve školní jídelně bude umožněno všem dětem, které budou docházet alespoň na dopolední část školní přípravy a jejichž rodiče o to projeví zájem. Žáci, kteří dosud nejsou ke stravování v ŠJ při ZŠ Horní Němčí přihlášeni, se musí k odběru stravy přihlásit.

Děti, které se nezúčastní výuky ve škole, budou i nadále vzdělávány distančně stejně jako doposud od začátku nouzového stavu, avšak bez doprovodných videí.

Začátek vzdělávacích aktivit bude pro jednotlivé skupiny odlišný v době od 7.35 do 8.00 (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na příjezd autobusu ze Slavkova). Děti budou vstupovat do školy ve studijních skupinách na pokyn učitele – jednotlivý vstup do budovy nebude umožněn!

Konec vzdělávacích aktivit bude v době od 11:00 do 12:00 hodin (stanoví ředitel školy na základě počtu skupin a v návaznosti na odjezdy autobusů do Slavkova).

Odpolední část bude pro zájemce do 15.40 hodin. Ranní družina nebude v souladu s výše uvedeným dokumentem poskytována.

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit budou voleny tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

 Zákonný zástupce je povinen

       vyjádřit závazně zájem o docházku žáka do školy co nejdříve, nejpozději však do 18. 5. 2020 vyplněním přiloženého dotazníku (ke stažení zde: https://uloz.to/file/jEkOK1ahoMnZ/zavazny-zajem-od-25-5-pdf; heslo pro stažení: zshn)

       podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění k 25. 5. 2020, které si žáci, jež mají nastoupit do školy k uvedenému datu, přinesou s sebou (ke stažení zde: https://uloz.to/file/4PbLFBlobZvr/cestne-prohlaseni-navrat-do-skoly-pdf; heslo pro stažení: zshn) – bez tohoto dokumentu nebude možné žáka do školy přijmout!

       zajistit, aby žák přicházel do školy v čase stanoveném ředitelem školy

       dodržet hodinu a způsob vyzvedávání žáka ze školy, který uvede v dotazníku

       vzít na vědomí, že školní výuka bude probíhat v rozsahu dosavadního dálkového vzdělávání, děti, které se budou účastnit výuky ve škole, nebudou dostávat domácí úkoly

       zajistit, aby dítě, které přichází do školy, mělo k dispozici alespoň dvě roušky a igelitový pytlík, do kterého bude roušky ukládat (bez těchto pomůcek nebude možné žáka do školy přijmout!)

       respektovat, že vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům a zaměstnancům školy, nikoli doprovázejícím osobám

       poučit své dítě, že je povinno respektovat nařízení školy a hygienická opatření, plynoucí z výše uvedeného dokumentu – opakované porušování hygienických pravidel může být důvodem k vyloučení žáka ze školní přípravyBřetislav Lebloch, ředitel školy

pátek 1. května 2020

Domácí vzdělávání 4. 5. - 7. 5. 2020

Všechna videa najdete zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLefZKhbVAVHKAbonEPqbOQ-frIOPDvKVm

ÚKOLY
Zadání úkolů stáhnete poklepáním na odkaz vedle ročníku. Otevře se stránka ulozto.cz, na které kliknete na tlačítko Stáhnout pomalu zdarma. Pak pokračujte podle pokynů prohlížeče. Pracujte podle dnů v rozpise. To, co máte odeslat, odešlete v ten den, kdy to máte splnit. Soubory odesíláme i rodičům. Pokud některým rodičům soubor se zadáním nedorazil, prosím kontaktujte nás na e-mail zshornemci@gmail.com.