pondělí 11. listopadu 2019

Recitační soutěž naší ŠD

Jak ten čas letí. Máme tu opět měsíc listopad a k němu neodmyslitelně patří recitační soutěž ve školní družině. Všichni jsme se sešli v tělocvičně a moc jsme se těšili na naše mladé recitátory.  A vedli si opravdu dobře. Recitační soutěž zahájila nejstarší skupina žáků ze 4. třídy. První soutěžící byl Samuel Bodiš, který si vybral básničku - Výlet do Ostravy. Po něm přišel na řadu Tomáš Tomala, který všem představil báseň, kterou napsal jeho starší bratr Pavel. Nakonec dostala odvahu i Klaudie Milošová a přednesla básničku s názvem Rozhovor od spisovatele Jaroslava Seiferta.
Pak přišla na řadu 3. třída, kterou reprezentoval Matyáš Jelínek se svou básní Květomluva. Jeho přednes byl opravdu profesionální a sklidil velký potlesk publika. Také Tobias Kadlček všechny moc překvapil. Vybral si moc pěknou básničku a vůbec neměl trému.  Děvčata ze 3. třídy, Eliška Rybnikářová s básničkou Bleší cirkus a  Anička Turečková s básničkou Deštivá pohádka, naše posluchače zaujala a porota pak měla hodně práce s rozhodováním, kdo bude v této kategorii nejlepší.
Druhou třídu reprezentovala tři děvčata - Adélka Bobčíková, Michaela Borýsková a Gita Škorňová. Také ony si připravily moc pěkné básničky a jejich přednes byl na vysoké úrovni. Za první třídu recitovala Eliška Zálešáková, která si vybrala známou říkanku a získala za ni  1. místo.
Ve druhé třídě udělila porota první místo hned dvakrát. A to  Adélce Bobčíkové a Michalce Borýskové. Gita Škorňová si odnesla 2. místo.  Vítězem ve 3. třídě se stal  Matyáš Jelínek a děvčata Eliška Rybnikářová a Anička Turečková obsadila 2. místo. Všechny soutěžící musíme moc  pochválit a poděkovat jim za odvahu a pěkný kulturní zážitek. Vítězové školního kola recitační soutěže nás budou reprezentovat na Okrskové recitační soutěži v Uherském Brodě. Tak jim budeme v úterý 12. listopadu držet palce, ať se jim to povede.