čtvrtek 26. září 2019

#BEACTIVE - propojení s Evropou

Naše škola se aktivně zapojila do sportovního programu, který probíhal v celé Evropě.  Jednalo se o Evropský týden sportu a současně o Evropský školní sportovní den. Žáci plnili disciplíny, které jsou součástí olympijského víceboje, kterému se na naší škole věnujeme již několikátý rok. Všem žákům patří veliká pochvala za jejich bojovnost a snahu dosáhnout co nejlepších výsledků.