úterý 11. června 2019

Pozvánka na valnou hromadu SPZŠ


Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v souladu s článkem 7 stanov svoláváValnou hromadukterá se koná v sobotu 15. června 2019 v 19:00 hodin v Kulturním domě  
Horní Němčí

Program jednání:

1.     Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.      Volba člena Rady Spolku

3.     Informace o stavu hospodaření

4.     Závěr

V Horním Němčí 10. června 2019

Radmila Uhrová
předseda