čtvrtek 6. června 2019

Ekohrátky ve Slavkově

Sdružení ČSOP Pantoflíček již tradičně připravilo v úterý 4.června ve slavkovském parku pro děti z první a druhé třídy ekologicky zaměřenou přírodovědnou soutěž . Na sedmi stanovištích sbíraly děti body – léky pro nemocnou planetu, tím, že prokázaly své znalosti o zvířátkách, ptácích, rostlinách a stromech. Všichni se moc snažili a jejich výsledky v soutěži byly velmi vyrovnané. Nejlepší výkony z první třídy měla Míša Borýsková (62 bodů), Adéla Bobčíková (55,5 bodů) a Dominika Štefaníková (54,5 bodů). Nejúspěšnější z řad druháků byla Justýna Hermanová (65 bodů), Eliška Rybnikářová (63 bodů) a Bára Kratochvílová (60 bodů).
Za poutavě připravenou akci patří dík paní Vlastě Ondrové a Knihomolkám, které působily jako rozhodčí na stanovištích. 


Fotografie z akce jsou TADY.