čtvrtek 13. června 2019

Mňam kuchtění

Tak jsme se konečně dočkali. V naší školní družině jsme uspořádali soutěž pro mlsné jazýčky "Mňam kuchtění". Tato soutěž má u dětí velký úspěch, protože zde mohou všichni ukázat, jak jsou skvělí kuchaři či cukráři. Vymýšlí nejrůznější recepty a dobroty, kterými překvapí nejen odbornou porotu, ale i své spolužáky. Nutno říci, že se všem soutěžícím opravdu dařilo. Mohli jsme ochutnat klasické palačinky, lívanečky s nastrouhanými jablíčky, ořechový dort s překvapením, nádherné muffiny, třešňičkové květinky z piškotového těsta, ale také ovocné poháry. Porota nešetřila chválou a rozhodla se odměnit všechny soutěžící. Děkujeme všem, kteří se této soutěže zúčastnili. Nakonec proběhlo ochutnávání jednotlivých výrobků. Všechno znamenitě chutnalo, vždyť nezůstal nikde ani drobeček. 
                

středa 12. června 2019

Organizace závěrečného týdne výuky ve školním roce 2018/19

Pondělí 24. 6.
třídnické hodiny, úklid tříd, individuální program tříd s třídními učiteli, konec výuky v 11:35. ŠD v běžném provozu.
Od 16:00 proběhne v první třídě pasování prvňáčků na čtenáře.

Úterý 25. 6. 
Olympijský přespolák, sraz ve škole ve vhodném sportovním oblečení (svačinu a pití s sebou v batůžku) obvyklou dobu, konec akce v 11:35 (v případě deště se akce neuskuteční a bude probíhat náhradní program ve škole). ŠD v běžném provozu.

Středa 26. 6.
Odevzdávání učebnic, návštěva koupaliště v Horním Němčí (v případě deštivého nebo chladného počasí se návštěva koupaliště neuskuteční a bude probíhat náhradní program ve škole). ŠD v běžném provozu.

Čtvrtek 27. 6.
Přírodovědná vycházka na mysliveckou chatu - sraz ve škole v obvyklou dobu, s sebou svačinu, pití, vhodné oblečení a obutí do lesa - pro všechny děti budou na chatě zajištěny špekáčky místo oběda a pitný režim. Předpokládaný návrat do školy a konec výuky kolem 12:30. Děti ze Slavkova půjdou v doprovodu učitelů přímo do ŠD Slavkov. ŠD HN v běžném provozu.

Pátek 28. 6.
Vydávání vysvědčení. Obědy od 10:00. ŠD v provozu do 12:00.

ZUŠ na naší škole bude!

Po úspěšném jednání se ZUŠ Folklorika Uherské Hradiště rozbíháme zápis do hudebního a výtvarného oboru, které budou vyučovány přímo na naší škole.

Zápis do ZUŠ proběhne vyplněním přihlášek, které v následujících dnech obdrží zákonní zástupci zájemců. Přihlášky vraťte do školy nejpozději v pondělí 24. 6. 2019.

Školné na pololetí činí 1600,- Kč u hudebního oboru pro individuální výuku. Součástí výuky hudebního oboru je i hudební nauka. ZUŠ je schopna zapůjčit nástroje jako kytary, housle, akordeon, kontrabas a to za poplatek 500,- Kč na pololetí. V případě zájmu o hru na klavír bude tento trvale instalován v naší škole. Výtvarný obor stojí na pololetí 1100,- Kč.

Rozvrh ZUŠ a případné další organizační věci spojené s výukou na ZUŠ zveřejníme v průběhu prázdnin.

úterý 11. června 2019

Informace o hospodaření SPZŠ za rok 2018


Hospodaření Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. - rok 2018popis
výdej
příjem
poplatky banka
496,00

diskotéka
6 172,00
3 199,00
šerpy na bál
971,00

výtvarné potřeby
5 962,00

školní bál
9 461,00
23 488,00
nákup prváčci balíčky
785,00

dar ZŠ autobus
3 000,00

Dotace SYNOT nákup megabloky
13 999,00
10 000,00
podíly na zisku Peněžní dům

38,51
Adventní dílničky
477,00
4 870,00
členské příspěvky

5 200,00

Celkem
41 323,00
46 795,51
rozdíl
5 472,51

Hospodářský výsledek 2018
5 472,51
Hotovost k 31.12.2018
15 379,00
Banka k 31.12.2018
21 664,04


Pozvánka na valnou hromadu SPZŠ


Rada Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. v souladu s článkem 7 stanov svoláváValnou hromadukterá se koná v sobotu 15. června 2019 v 19:00 hodin v Kulturním domě  
Horní Němčí

Program jednání:

1.     Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

2.      Volba člena Rady Spolku

3.     Informace o stavu hospodaření

4.     Závěr

V Horním Němčí 10. června 2019

Radmila Uhrová
předseda

pondělí 10. června 2019

Atletická olympiáda v Dolním Němčí

Již tradičně jsme se zúčastnili atletické olympiády pořádané ZŠ Dolní Němčí. Přijely i děti ze ZŠ Boršice u Blatnice a samozřejmě se zúčastnili i domácí žáci. Závodilo se ve sprintu, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem a štafetovém běhu. Získali jsme pro naši školu 38 medailí. Nejúspěšnějším se stal Mirek Horsák, který obsadil 1. místo ve sprintu a ve skoku do dálky a s dalšími třemi spolužáky vybojovali i 1. místo ve štafetě. Dosud nevíme, jak skončily hody, nejspíš i tam Mirek něco získal. Ze třeťáků byla výborná také Anetka Zimčíková, 1. místo v dálce a 2. místo ve sprintu a Karinka Bobčíková 1. místo ve sprintu a 2. místo v dálce. Ve 4. třídě stáli na stupních vítězů Michal Zámečník 1. místo ve sprintu, 2. místo v dálce získal Radek Lečbych, čtvrťáci získali 1. místo ve štafetě. Překvapili prvňáčci, Pepa Novotný byl druhý ve sprintu i v dálce a Dominička Štefaníková obsadila třetí místa v běhu a ve skoku. Venda Křápková byla druhá ve skoku. Ani páťáci se neztratili, Kuba Mančík byl druhý ve sprintu i ve skoku. Ještě tam byla nějaká třetí místa, vše uvidíte ve fotogalerii. DOPLNĚNÍ VÝSLEDKŮ - HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM: 1. místo - Dominika Štefaníková a Josef Novotný, 2. místo - Venda Křápková, Katka Zelo, Míra Horsák, Maty Ondra, 3. místo: Jusťa Hermannová, Aneta Zimčíková, Barča Jančová, Romča Dvořáčková, Tobi Kadlček, Míša Zámečník.


Informace o činnosti Spolku přátel ZŠ Horní Němčí


Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolte, abychom Vás i touto cestou informovali na stránkách školy o aktivitách Spolku přátel ZŠ Horní Němčí z.s. (dále jen Spolek)

Členem tohoto zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2018/2019 členský příspěvek uhradilo celkem 49 rodičů a sdružení má tedy 49 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení.  V prvním pololetí školního roku 2018/2019 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 5.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity Spolku i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho sdružení se dětem určitě vrátí. Připomínáme, že hlavním cílem tohoto Spolku je podpora činnosti ZŠ v Horním Němčí, tedy kvalitního a moderního vzdělávání. O což usiluje především získáváním finančních a materiálních prostředků, na základě aktivní spolupráce s vedením školy.

Ve školním roce 2018/2019 se našemu sdružení podařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí tradiční akci ADVENTNÍ DÍLNIČKY.  Kromě možnosti zhotovení výrobků s vánoční tématikou byla součástí programu i aukce výrobků s vánoční tematikou. Odměnou byl i výtěžek aukce ve výši 3.720 Kč a prodeje výrobků ve výši 1.150 Kč. Jménem Rady Spolku a vedení školy děkujeme všem, kteří se zapojili do organizačních záležitostí, zhotovili výrobky do aukce nebo se aktivně účastnili aukce výrobků.

Spolek za loňský kalendářní rok 2018 hospodařil s příjmy 46.795,51 Kč a výdaji 41.323 Kč, výsledný hospodářský zisk zdanění nepodléhá. K poslednímu dni roku evidoval Spolek hotovost ve výši
15.379 Kč a na bankovním účtu činil zůstatek 21.664.04 Kč.

Každoročně hradí sdružení nákup šerp pro žáky pátých ročníků při školních bálech, přispívá také na dopravu při celoškolním výletu. Od tohoto školního roku sdružení zabezpečuje uvítací balíčky pro nově příchozí prvňáčky.

V loňském školním roce byla podána žádost o příspěvek z Nadace SYNOT – Grant školství a zájmové činnosti Nadace SYNOT.  Spolek obdržel dotaci ve výši 10.000 Kč na nákup megabloků do školní družiny. Nákup byl realizován a začátkem tohoto školního roku se začaly bloky používat. Velmi si vážíme této pravidelné finanční podpory od Nadace SYNOT. 

Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 15. června 2019 v kulturním domě. Letos si děti zvolily název OREO BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět zajímavé vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší specialitu.  
Od tohoto školního roku jsme zavedli tradici pro „absolventy“ základní školy, tedy žáky pátých ročníků. Je to takové rozloučení s místní školou, plánují si tedy název bálu, zabezpečují výzdobu a měli by aktivně vypomáhat s přípravou jejich „šerpovacího“ bálu. 

Chtěli bychom touto cestou poprosit všechny rodiče jednak o pomoc při přípravě a zajištění bálu, ale především o dary do naší dětské tomboly nebo finanční příspěvky na jejich nákup.  Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

                                                                                                                                                     
Členové Rady SPZŠHN


čtvrtek 6. června 2019

Netradiční setkání členů Čtenářského klubu ZŠ HN

V úterý 4. 6. jsme se sešli na školním dvorku při výjimečné události – křtu sbírky Povídky ze školního kapsáře. Kmotry byli rodiče členek klubu Petr Baček a Eliška Jančová, kteří jsou zároveň našimi klubovými kameramany a fotografy.
Následovalo autorské čtení. Každý přečetl svoji povídku, kterou přispěl do společné sbírky.   
Na závěr se promítala divadelní představení, která jsme v tomto školním roce nacvičili. 
V pohodové atmosféře letního podvečera jsme zakončili letošní činnost našeho klubu.                                                                        další fotografie

Ekohrátky ve Slavkově

Sdružení ČSOP Pantoflíček již tradičně připravilo v úterý 4.června ve slavkovském parku pro děti z první a druhé třídy ekologicky zaměřenou přírodovědnou soutěž . Na sedmi stanovištích sbíraly děti body – léky pro nemocnou planetu, tím, že prokázaly své znalosti o zvířátkách, ptácích, rostlinách a stromech. Všichni se moc snažili a jejich výsledky v soutěži byly velmi vyrovnané. Nejlepší výkony z první třídy měla Míša Borýsková (62 bodů), Adéla Bobčíková (55,5 bodů) a Dominika Štefaníková (54,5 bodů). Nejúspěšnější z řad druháků byla Justýna Hermanová (65 bodů), Eliška Rybnikářová (63 bodů) a Bára Kratochvílová (60 bodů).
Za poutavě připravenou akci patří dík paní Vlastě Ondrové a Knihomolkám, které působily jako rozhodčí na stanovištích. 


Fotografie z akce jsou TADY.pondělí 3. června 2019

Výsledky přírodovědné soutěže

Tradiční přírodovědná soutěž pořádaná ke Dni Země, probíhala letos celý květen. Žáci prvního a druhého ročníku řešili úkoly každý pracovní den. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci měli úkoly na týden a to včetně poznávaček bylin a dřevin.

Výsledky:
I. třída
1. místo Adéla Bobčíková a Michaela Borýsková
2. místo Natálie Hrabcová a Dominika Štefaníková
3. místo Vendula Křápková a Gita Škorňová
II. třída
1. Justýna Hermanová a Bára Kratochvílová
2. Eliška Rybníkářová a Matyáš Jelínek
3. Anna Turečková
III. třída
1. Aneta Zimčíková
2. Ladislav Boráň
3. Klaudie Milošová
IV. třída

1. Filip Lebloch
2. Michal Zámečník
3. Antonín Knotek a Kryštof Pochylý
V. třída
1. Martin Kočí
2. Nela Fibichrová
3. Jakub Mančík

<neděle 2. června 2019

Zveme všechny na náš OREO BÁL


ZŠHN 2019


Vydařený cyklovýlet do Hluku

Navzdory nepříznivému vývoji počasí v průběhu minulého týdne se v pátek udělalo přímo cyklovýletově a celá škola tak mohla vyrazit na tradiční výjezd na kolech do Hluku. Všechny děti byly perfektní a celou trasu úžasně zvládly. A to včetně prvňáčků! Za pomoc děkujeme všem rodičům, kteří se s námi výletu zúčastnili.


Naši sportovci opět úspěšní

Navzdory deštivému počasí jsme se rozhodli zúčastnit atletické olympiády školních družin v Uherském Brodě. Této sportovní soutěže se pravidelně každým rokem účastníme a nechtěli jsme chybět ani na letošním, již 38. ročníku. Vybrali jsme z naší školy 12 nejlepších sportovců a odjeli do Uherského Brodu. Cesta nebyla zrovna moc příjemná.Naši borci to ale nevzdávali. Protože déšť nepřestával, rozhodla se vedoucí vychovatelka ŠD pro menší změnu. Olympiáda se nakonec konala v tělocvičně ZŠ Na Výsluní, kde byly připraveny náhradní sportovní disciplíny. Všichni jsme toto řešení s radostí uvítali. Místo skoku do dálky se skákalo z místa, házelo se basketbalovým míčem a poslední disciplínou  byl člunkový běh. Naši sportovci statečně bojovali a za své výkony obdrželi celkem 7 medailí. Zlato vybojovala Anetka Zimčíková a Mirek Horsák ze 3. třídy za skok z místa. Stříbrnou medaili v hodu získal Tobias Kadlček  ze  2. třídy. Kateřina Zelo byla v hodu také úspěšná a spolu s Denisem Špačkem obsadila 3. místo. V běhu získala Kateřina Zelo ještě 2. místo  a 3. místo patřilo Mirkovi Horsákovi. To bylo radosti. Všichni naši reprezentanti si zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme také ostatním našim závodníkům - Romaně Dvořáčkové, Martinovi Kočímu, Filipovi Leblochovi, Jakubovi Antlovi, Andrejce Špačkové, Karolíně Bačkové a Matyáši Jelínkovi. Bylo to sice náročné, ale stálo to za to!