pondělí 11. června 2018

Z činnosti Spolku přátel při ZŠ Horní Němčí


Vážení rodiče a přátelé školy v Horním Němčí,
dovolte nám Vás informovat na stránkách školy o činnosti sdružení.
Členem našeho zájmového sdružení jsou rodiče dětí navštěvujících základní školu, kteří uhradí členský příspěvek minimálně ve výši 100 Kč na školní rok. V letošním školním roce 2017/2018 členský příspěvek uhradilo celkem 44 rodičů a sdružení má tedy 44 členů s právem hlasovat a podílet se na činnosti sdružení.  V úvodu školního roku 2017/2018 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 5.200 Kč, a to proto, že někteří rodiče uhradili příspěvek dokonce vyšší než 100 Kč. Srdečně děkujeme i touto cestou všem členům, kteří činnost a aktivity sdružení i tímto způsobem podporují. Myslíme, že tento drobný členský příspěvek je dobrou investicí a v rámci akcí a podpory školy od našeho spolku se dětem nesčetněkrát vrátí.
Ve školním roce 2017/2018 se našemu sdružení podařilo zorganizovat ve spolupráci se Základní školou v Horním Němčí pomalu tradiční akci - 5. adventní dílničky.  Kromě možnosti zhotovení výrobků s vánoční tématikou byla součástí programu i aukce výrobků. Odměnou byl i výtěžek z aukce, výrobků a občerstvení ve výši 4.017 Kč. Jménem Rady spolku a vedení školy děkujeme všem, kteří se zapojili do organizačních záležitostí, zhotovili výrobky nebo se aktivně účastnili aukce výrobků.
Spolek za loňský kalendářní rok hospodařil s příjmy 32.618,37 Kč a výdaji 29.594 Kč. K poslednímu dni roku evidoval hotovost ve výši 12.450 Kč a zůstatek na bankovním účtu činil 19.120,53 Kč.
Již v loňském školním roce byla podána žádost o příspěvek z Nadace SYNOT – Grant školství a zájmové činnosti Nadace SYNOT 2017.  Spolek obdržel dotaci ve výši 10.000 Kč na výtvarné potřeby. Nákup byl realizován a v rámci Valné hromady byly výtvarné potřeby v hodnotě 10.428 Kč předány vedení školy. Velmi si vážíme této finanční podpory od Nadace SYNOT.  Aktuálně byla podána další žádost na nákup hracích bloků do školní družiny.  V současné době víme, že žádost byla úspěšná a Spolek obdrží před začátkem dalšího školního roku opět příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Nyní se již aktivně připravujeme na tradiční školní bál, který proběhne tuto sobotu 16. června 2018 v kulturním domě. Letos nese název OVOCNÝ BÁL a jako obvykle na něm nebude chybět vystoupení dětí ze základní školy, diskotéka, bohatá tombola a tradiční soutěž o nejlepší ovocnou dobrotu. Chtěli bychom touto cestou poprosit všechny rodiče jednak o pomoc při přípravě a zajištění úklidu bálu, ale také o dary do naší dětské tomboly, popř. finanční příspěvky.
Předem Vám děkujeme za vstřícnost, podporu a těšíme se na Vás.

                                                                                                                                      Členové Rady SPZŠHN