pátek 18. května 2018

Plán práce na červen 2018

V posledním měsíci školy nás čeká spousta aktivit a akcí. Přinášíme jejich stručný přehled. Podrobné informace získáte v kontaktních denících před každou akcí.

Den Datum Akce
Pátek 1. 6. Den dětí ve škole - rukodělné dílničky pro žáky
Úterý 5. 6. Olympiáda ŠD UB
Pátek 8. 6. Celoškolní cyklovýlet do Hluku
Úterý 12. 6. Ekohrátky Slavkov (I. a II. třída) + Maraton čtení v Knihovně Slavkov
Pátek 15. 6. Generálka na bál (KD)
Sobota 16. 6. Školní bál v KD
Pondělí 18. 6. Přespolní olympijský běh
Út - Pá 19. - 22. 6. Školní výlety
Pondělí 25. 6. Sběr starého papíru HN + Slavkov
Úterý 26. 6. Atletická olympiáda prvního stupně DN
Středa 27. 6. Návštěva koupaliště
Čtvrtek 28. 6. Přírodovědná stezka k myslivecké chatě
Pátek 29. 6. Ukončení školního roku, vydávání vysvědčení