středa 11. dubna 2018

Cena za nejlepší literární dílo

V rámci mezinárodní soutěže Nasloucháme naší zemi pořádané k příležitosti oslav mezinárodního Dne Země proběhlo v úterý 10. dubna ve foyer Domu klutury v Uherském Brodě slavnostní vyhlášení vítězů společně s vernisáží oceněných výtvarných prací. Potěšující pro nás je, že mezi oceněnými literáty se octla i Jana Kadašiová, která za svůj text V psím kožichu převzala ocenění za první místo. Ještě jednou moc blahopřejeme.