středa 21. března 2018

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ

Základní škola Horní Němčí, okres Uherské Hradiště oznamuje, že 
zápis k povinné školní docházce v ZŠ 

proběhne ve škole ve čtvrtek 5. 4. 2018
dle rozpisu z MŠ. 
Pro ty, kteří nemají dohodnutu hodinu zápisu podle rozpisu z MŠ: kontaktujte prosím školu na tel. 728 383 172 nebo se přijďte domluvit osobně.

Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Horní Němčí, okres Uherské Hradiště (formulář žádosti bude k dispozici také v den zápisu ve škole).
Základní škola Horní Němčí může pro školní rok 2018/2019 přijmout ke vzdělávání maximálně  51 žáků.
Kritéria přijetí žáků (par. 36 Školského zákona, par. 3 vyhláška 48/2005 Sb.):
1. Budou přijaty všechny tzv. "spádové" děti a to až do naplnění kapacity školy.
2. "Nespádové" děti budou přijaty až po té, co budou přijaty děti "spádové" a to v počtu do naplnění kapacity školy. V případě vyššího počtu zájemců (zájemců bude více, než míst do naplnění kapacity) rozhodne o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Horní Němčí u "nespádových" dětí los.
Břetislav Lebloch, ředitel školy