úterý 27. března 2018

Noc s Andersenem (a Rychlými šípy)


Letošní Noc s Andersenem prožili druháci a třeťáci ve škole společně. Hned první úkol, při kterém měli najít lístky a seskládat informace o zaměření nočního dobrodružství, prověřil jejich pozornost a vytrvalost. Následovaly kvíz, přesmyčky a dokument týkající se Jaroslava Foglara a jeho nesmrtelných Rychlých šípů. Děti zjistily, že i v dnešní době je řada jejich skutků hodna následování, a na vlastní kůži vyzkoušely lov bobříků.