úterý 9. ledna 2018

Už si pinkáme!

Kompletní vybavení pro ping-pong včetně stolu, několika pálek a sady míčků, které jsme získali díky účasti v projektu Všichni za stůl, už slouží svému účelu. Už si pinkáme! O přestávkách i v družině. V těchto dnech obdrželi všichni naši žáci od prvního do třetího ročníku přihlášku do ping-pongového kroužku, který bude probíhat v pátek od 14:00 do 15:00. Pokud máte o kroužek zájem, nezapomeňte se přihlásit!