pátek 12. ledna 2018

Informace o přijímacím řízení do SŠ + aktuální formulář přihlášky

Základní informace k průběhu přijímacího řízení do SŠ v orce 2018:
- každý žák může v prvním kole podat maximálně 2 přihlášky
- ředitel stření školy stanovuje kritéria pro přijetí v prvním kole nejpozději do konce ledna 2018 (většinou se jedná o následující kritéria: hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případně další skutečnosti)
- hodnocení jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se na celkovém hodnocení splnění kritérií podílí 60%
- povinná jednotná přijímací zkouška z ČJL a MA se týká přijímání do všech oborů středního vzdělání
- každý uchazeč může konat v 1. kole PŘ JPZ 2krát, poku podá 2 přihlášky do oborů, v nichž se JPZ koná
- řádné termíny prvního kola JPZ pro obory osmiletých gymnázií jsou stanoveny na 13. dubna a 17. dubna 2018
- obsah a forma testů: ČJL 60 minut, 50 bodů; M 70 minut, 50 bodů - otázky uzavřené s volbou, otevřené bez volby, široce otevřené (hodnotí se i postup řešení - u M); testy jsou v papírové podobě; povolené pomůcky: psací potřeby, u M ještě rýsovací potřeby; rozsah testů pro osmiletá gymnázia na úrovni učiva I. stupně ZŠ dle RVP ZV
- termín podání přihlášky je stanoven na 1. března 2018

Specifikace testů z ČJL a M pro JPZ dle CERMATu (zpracovatel testů a organizátor JPZ):
ČJL pro osmiletá gymnázia (klikni)
M pro osmiletá gymnázia (klikni) 
Zadání JPZ z roku 2017

Formulář přihlášky a vysvětlivky k vyplnění:
Aktuální formulář přihlášky do SŠ je možné stáhnout zde (klikni) po zadání hesla zshn.
Vysvětlivky k formuláři stáhnete zde (klikni) po zadání hesla zshn.