pondělí 22. ledna 2018

Do plavání zdarma!

Naše škola získala z rozvojového programu MŠMT na podporu povinné výuky plavání na prvním stupni základních škol dotaci ve výši 42.000,- Kč. Tato částka žákům plně pokryje dopravné na plaveckou výuku do plaveckého centra Delfín v Uherském Brodě. Výuku pro naše žáky bude stejně jako v minulých letech zajišťovat Plavecká škola Uherské Hradiště.