neděle 12. listopadu 2017

Okrskové kolo recitační soutěže školních družin

Naši nejlepší recitátoři nás reprezentovali na Okrskové recitační soutěži školních družin v Uherském Brodě. Všechny děti se moc snažily a přednesly své básničky, jak nejlépe uměly.  Mohly také porovnat  své básnické umění s ostatními soutěžícími, kterých bylo opět mnoho.  Za svou snahu si každý odnesl sladkou odměnu a pochvalu odborné poroty. Našim soutěžícím moc děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.