úterý 31. října 2017

Rodičovské schůzky a volby do školské rady


Ve středu 8. listopadu 2017 se od 16:00 konají třídní schůzky.

Ve stejném termínu v době od 15:45 do 17:00 proběhnou  VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY.                                                                                                                                                     
Ve vstupní hale školy si zákonní zástupci vyzvednou hlasovací lístky, na kterých maximálně dva vybrané kandidáty označí křížkem před jménem. Takto upravený hlasovací lístek vhodí do hlasovací urny. Dle volebního řádu může za každého žáka volit pouze jeden zákonný zástupce.
Na základě návrhů na informativních anketních lístcích byl sestaven následující seznam kandidátů:    
        
 
Petr Baček

Aleš Bobčík

Eva Dufková

Kitty Hermanová

Eliška Jančová

Adam Jurásek

Veronika Kubišová

Radmila Uhrová