středa 13. září 2017

Budeme fakultní školou

Za přítomnosti starosty obce Horní Němčí Lumíra Kreisla a radní Gabriely Turečkové proběhla na naší škole v úterý 12. září návštěva zástupců Ústavu školní pedagogiky z Univerzity Tomáše Bati. Delegace, ve které nechyběla ani vedoucí ústavu doc. Adriana Wiegerová, nahlédla do našich vyučovacích hodin a při společném posezení u kulatého stolu si obě strany přednesly představy vzájemné spolupráce. Velkým přínosem pro naši školu bude zapojení do projektů, na které bychom bez spolupráce s univerzitpou nedosáhli. Všichni se na spolupráci těšíme a věříme, že bude pro naši školu, pedagogy i žáky obohacující.