úterý 5. září 2017

Aktualizace školních dokumentů

S účinností od 1. 9. 2017 vstupují v platnost následující aktualizované dokumenty školy:
 Aktualizované dokumenty je možno po kliknutí na jejich název stáhnout. heslo pro stažení je zshn.

Všechny tyto dokumenty jsou ke stažení také na záložce DOKUMENTY, případně jsou k nahlédnutí ve škole (případně v ŠD či ŠJ).