čtvrtek 1. června 2017

Výsledky přírodovědné soutěže


Po celý květen probíhala v naší škole přírodovědná soutěž pro všechny ročníky. Žáci 1. a 2. ročníku museli každý den určovat rostliny a odpovídat na otázky z přírody. K některým dostali nápovědu. Odpovědi vhazovali do krabičky a druhý den již věděli,  z tabulky na nástěnce, jestli odpovědali správně a jak jsou na tom v porovnání s ostatními spolužáky.
Žáci 3. až 5. ročníku dostávali úkoly na celý týden, které byly těžší, ale mohli k jejich vyřešení použít knihy, encyklopedie nebo atlasy. 
Na konci května proběhlo ve školní tělocvičně vyhodnocení této soutěže. 
V jednotlivých ročnících se na prvních třech místech umístili tito žáci:


1. třída 
1. Anetka Zimčíková
2. Karinka Bobčíková
3. Sam Bodiš 

2. třída 
1.Filip Lebloch
2. Barunka Jančová
3. Barunka Turečková 

3. třída 
1. Martin Kočí
2. Ester Jónová
3. Nela Fibichrová, Jakub Mančík, Romana Dvořáčková 

4. třída 
1. Lucie Němcová, Jiří Antl
2. Jana Kadašiová, Veronika Daňková
3. Eliška Jurásková

5. třída 
1. Pavel Tomala
2. Kristýna Švardalová 
3. Karolína Uhrová