úterý 20. června 2017

Hasík - preventivní výukový program pro 2. ročník

Letošní jaro přineslo našim druhákům nejenom nové informace, ale také bohaté zážitky. V rámci preventivního programu HASÍK, který je určen žákům 2. a 6. ročníků, k nám přijeli s dráčkem Hasíkem dva hasiči z Uherského Brodu. Dozvěděli jsme se nejenom o tom, že oheň je dobrý a zlý, ale také jsme si vyzkoušeli, co dělat v případě požáru, jakým způsobem hasiče přivolat nebo jak se zachovat, když na zemi najdeme sirky. V rámci programu jsme také navštívili hasičskou stanici v Uherském Brodě, kde jsme slyšeli vyhlášení poplachu, viděli jsme hasičské vybavení a auta (jedním jsme i vjeli na dvůr), stříkáním jsme shazovali kužel nebo jsme potrénovali svoji rychlost na běžecké dráze. Velké poděkování patří panu Jindřichu Macíčkovi a panu Radimovi Bruštíkovi, kteří nás hasičským světem provedli. A na závěr jedna důležitá informace - pokud je v některém měsíci pátek třináctého, mají hasiči Den otevřených dveří. Ten nejbližší bude 13.10. 2017.Další fotografie jsou tady.