středa 3. května 2017

Den Země se včelařem

V pátek 28. dubna jsme v naší škole oslavili Den Země. Přišel mezi nás včelař pan Lebloch. Celé dopoledne jsme neměli čas na nudu.
Nejprve jsme vyslechli zajímavou přednášku o životě včel a také včelařů. Dozvěděli jsme se, co všechno musí udělat k dobrému soužití se včelami. Pan Lebloch nám ukázal všechny pomůcky, které používá při práci ve včelstvech. Viděli jsme celý úl, ochranný oděv, klobouk, rukavice,kuřák, rozpěrák, smeták, rámky, mezistěny, souše, oplodňáček a také spoustu knih a fotografií ze života včel a včelaře. Dozvěděli jsme se také zajímavosti z historie včelaření a rovněž informace o včelách samotářkách. Děti zaujaly informace o významu včel při opylování rostlin.
A tak potom s obdivem v následující prezentaci shlédli spoustu obrázků se včelou na květu. Velmi zaujala krátká videa o chovu matek, o získávání vosku, o chovu včel na farmách, o chovu čmeláků a další.
Výborným zpestřením byla zajímavá hra Hledání stanovišť. Před zahájením hry jsme se dozvěděli, že každému místu, kde jsou umístěna včelstva, je přiděleno číslo stanoviště. A stanoviště v naší hře měla čísla šesti až devíticiferná. Nebylo vůbec jednoduché nalézt takové stanoviště, zapamatovat si číslo a nahlásit ho v evidenci.
Nejlepší hráči byli odměněni.
Na úplný závěr se žáci dostavili ke včelařskému učiteli a museli správně odpovědět aspoň na jednu otázku. Všichni dostali upomínkovou kartičku na tento den a mohli si ochutnat med od včel z okolí naší školy.