pondělí 3. dubna 2017

Druháci ve stopách Čtyřlístku

Letošní Noc s Andersenem strávili druháci ve společnosti čtyř kamarádů - Pinďy, Bobíka, Myšpulína a Fifinky. Ti pro ně připravili speciální úkoly, za které získávali skleněné kuličky. Po návštěvě knihovny, kde proběhlo luštění kvízu, se druháci vydali na opuštěnou faru. Tam je čekalo prokazování odvahy. I bojácný Pinďa by si z nich mohl vzít příklad. Dalším úkolem bylo skupinové zdolávání Bobíkova kopce. Ač museli obstát ve tmě, nezalekli se a kopec pokořili. Role vynálezců zase vyzkoušeli v Myšpulínově labor atoři. A zahanbit se nenechala ani Fifinka, která si usmyslela, že chce mít konečně nové oblečení a druháky tímto pěkně potrápila. Odměnou za výborně splněné úkoly byl poklad ukrytý na netradičním místě.