pondělí 19. října 2015

Sbíráme vršky od PET lahví

Každý je používá a každý je vyhazuje. My sbíráme alespoň jejich části. PET láhve jsou všude kolem nás a naše škola dlouhodobě sbírá vršky od nich, které pak odevzdává ke druhotnému zpracování. Jedná se vršky z tvrdého plastu všech velikostí (mohou to tedy být i vršky od krabicového mléka). Vršky by měli být čisté a suché. Zapojte se do této akce i vy!

Naši páťáci zvážili 23 různých vršků a spočítali, že v průměru váží jedno víčko 1,7826 gramu. Abychom nasbírali 1 kg víček, za který může naše škola dostat od 6 do 8 korun, potřebujeme takových vršků 561. 

Každý vršek se počítá! Každý vršek pomůže naší škole!


Základní škola Horní Němčí je již několik let zapojena do nejrůznějších projektů a akcí na recyklaci druhotných surovin. V rámci projektu Recyklohraní vybíráme staré elektrické spotřebiče, baterie a tonery do tiskáren. V průběhu každého školního roku pořádáme sběr papíru a textilu. Výtěžky z těchto akcí využívá naše škola na nákup spotřebního zboží, pomůcek nebo k dotování celoškolních výletů.