čtvrtek 1. října 2015

Ovoce a zelenina míří i do naší školy


Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.


V současné době dodává do naší školy ovoce, zeleninu a produkty z nich v rámci tohoto projektu Ovocňák. Závoz probíhá vždy 1x za 14 dnů.