čtvrtek 22. října 2015

A jak dlouho vydržíš v postoji čápa ty?

Stejně jako v loňském školním roce, jsme se i letos zapojili do plnění disciplín Sazka olympijského víceboje. Rádi bychom byli stejně úspěšní , což znamená účast 75 – 99,9% žáků naší školy. A samozřejmě co nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách. Těch je osm a jejich nácvik a splnění přispívají k rozvíjení zručnosti, dovednosti, obratnosti, rychlosti a také vytrvalosti dětí, což jsou všechno vlastnosti a schopnosti důležité nejen pro sport, ale i pro život.
Do konce října musí žáci naší školy splnit libovolné tři disciplíny. Pro začátek jsme zvolili tyto disciplíny: vytrvalostní běh na 500 metrů, člunkový běh do „T“ a sprint na 60 metrů. Pro atletické disciplíny nemá naše škola zrovna ideální podmínky. Vytrvalostní běh trénujeme a plníme na místním stadionu, který je vzdálen asi 1 km od školy. Zde máme k dispozici i nově vybudované polyfunkční hřiště, což je velmi příjemné. Už sama cesta na tato sportoviště je přípravou na vlastní výkon.
Na zbývající disciplíny se připravujeme v hodinách tělesné výchovy a také je procvičujeme doma, abychom dosáhli výkonů, za které se nebudeme muset stydět.
Čeká nás ještě skok z místa snožmo, hluboký předklon, zkrácené leh-sedy, postoj čápa a hod basketbalovým míčem.
Zapojení do Sazka olympijského víceboje a plnění jednotlivých disciplín podporuje v žácích zdravou soutěživost a snahu po dosažení  dobrého výkonu. Současně nenápadně rozvíjí jejich všestrannost a houževnatost.