úterý 22. září 2015

Jak jsme sbírali papír

V rámci každoročního podzimního sběrového dne naplnili žáci naší školy celkem 10 vojenských beden starým papírem o celkové hmotnosti 3170 kg. Žáci, kteří sváželi papír od občanů Horního Němčí a Slavkova, vybrali také přibližně 400 kg starého textilu.
Děkujeme všem, kteří nám se sběrem pomohli.

Na naší škole probíhá pravidelně sběr nejrůznějších druhotných surovin v rámci nejrůznějších akcí a projektů. Kromě papíru a textilu jsou to drobné elektrospotřebiče, použité baterie a tonery do tiskáren. Více o sběru na naší škole se dočtete v článku Sbíráme, sbíráme, sbíráme! Zisk ze sběrů využívá naše škola k pokrytí některých nákladů na školní výlety, nákup zařízení (trampolína), uhrazení nákladů na pitný režim žáků nebo pořízení papírů na kopírování.