čtvrtek 17. září 2015

Celé Česko čte dětem

Naše škola se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem. Posláním této kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost a učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst." Stačí 20 minut denně. Každý den. V rámci této kampaně se realizují různé projekty. Ve škole pracujeme různou formou s knihami, rozvíjíme u dětí čtenářskou gramotnost a velmi úzce spolupracujeme s knihovnou ve Slavkově, která se rovněž do této kampaně zapojila. Bližší informace o tomto prospěšném projektu si můžete přečíst tady.

Jsme zapojeni do projektu