pátek 5. června 2015

Recyklohraní

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí.
Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 3 televize, 2 monitory a 175 kg drobného elektra.


Do projektu Recyklohraní sbírá naše škola nepotřebné drobné elektrospotřebiče, mobilní telefony, baterie a tonery od všech občanů. Pokud tedy něco z toho máte doma a už to není vhodné ani jako ozdoba nad sporák, dejte do svým ratolestem ať nám to přinesou do školy do našich sběrných nádob. Ziskem pro školu jsou odměny, ze kterých si vybíráme například papíry na kopírování nebo další pomůcky a potřeby pro chod školy.