úterý 24. února 2015

Organizační změna rozvrhu v I., II. a IV. třídě

S účinností od 2. března 2015 dochází v I., II. a IV. třídě k drobné organizační změně rozvrhu. K této změně jsme sáhli především z důvodu lepší organizace TV, kde chceme v rámci výuky využívat nově zbudované multifunkční hřiště.