úterý 30. září 2014

Chystají se volby do školské rady

Vážení rodiče,


v souvislosti s dobíhajícím funkčním obdobím současných členů školské rady vyhlašuje ředitel Základní školy Horní Němčí, okres Uherské Hradiště VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY na 11. listopadu 2014.

Vy, jako zákonní zástupci našich žáků, máte právo zvolit si do tohoto orgánu 2 své zástupce. Proto se na Vás obracíme s prosbou o spolupráci.

V průběhu několika dnů dostanete prostřednictvím svých dětí lístečky se seznamem všech rodičů žáků dané třídy. Na tomto lístečku prosím vyberte 2 kandidáty, které chcete "posunout" do druhého kola (viz dále). V každé třídě tak najdeme 2 kandidáty (ty dva z rodičů, kteří budou mít v dané třídě nejvíce hlasů). Celkem tedy z 5 tříd získáme 10 kandidátů, kteří postoupí do druhého kola, které proběhne zároveň s rodičovskými schůzkami 11. 11. 2014. Z nich pak v tajné volbě vyberete opět dva. Ti 2 z kandidátů, kteří získají nejvíce hlasů budou zvoleni za zástupce zákonných zástupců žáků ve školské radě. V případě, že by některý ze zvolených kandidátů nebyl ochoten nebo schopen funkci radního vykonávat, nastoupil by na jeho místo další v pořadí.

Za spolupráci Vám předem děkujeme.