úterý 10. června 2014

Výprava za suchopýry

Ani vedro panující v těchto dnech neodradilo třeťáky od plánované vycházky do přírodní rezervace Drahy. Odměnou jim byly nejen nádherné výhledy na sluncem zalitou krajinu, ale i seznámení s bílými chomáčky suchopýrů na pěnovcovém prameništi.
Zpáteční cesta vedla přes dolní část rezervace, kde kromě jiného byly k vidění odkvétající vítody, vemeníky a záplava pětiprstek.
PR Drahy