čtvrtek 26. června 2014

Hořela nám škola!


Ne, nebojte se, to jen proběhlo na naší škole cvičení sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí. Dlouho připravovaná a dobře utajovaná akce (minimálně podle zvědavých dotazů některých obyvatel obce) vypukla vyhlášením poplachu v naší škole. Byl simulován únik plynu, požár a zřícení části stropu na schodiště, přes které se žáci pod vedením učitelů evakuovali na shromaždiště.
Následovalo vyhlášení požárního poplachu sirénami v okolních obcích a postupný příjezd jednotlivých hasičských sborů.
Při komunikaci mezi ředitelem školy a velitelem zásahu Josefem Hermanem bylo zjištěno, že v budově uvízli 4 žáci, které hasiči z ohroženého prostoru následně evakuovali. 
Poslední částí cvičení bylo uhašení požáru, který v souvislosti s celou situací vypukl na školním dvoře.
Při závěrečném hodnocení ocenil velitel zásahu nejen všechny členy sborů dobrovolných hasičů, ale také naše žáky a zaměstnance a předal naší škole pamětní list. Zvláště pak ocenil žáky, kteří se dobrovolně zúčastnili cvičení jako figuranti "zapomenutí" v budově školy.
Po skončení akce nám hasiči umožnili si prohlédnout jejich vozidla a provezli v nich postupně všechny žáky i učitele.
Základní škola v Horním Němčí sama v rámci prevence absolvuje minimálně 1x za rok cvičný poplach s evakuací osob. V letošním roce to byl již druhý poplach, v rámci kterého si vyučující i žáci v poměrně reálných podmínkách kouřem zamořené a sutí zasypaná školy vyzkoušeli opuštěnění budovy v krizové situaci.

U celé akce byla i média:
V pondělí by se měl v týdeníku Dobrý den s Kurýrem objevit další článek o této akci.