čtvrtek 27. února 2014

PŘIPOMÍNÁME: POZOR! - změna začátku vyučování

Pro zvýšení komfortu a bezpečnosti našich žáků jsme provedli změnu začátku vyučování a zkrátili přestávku mezi čtvrtou a pátou vyučovací hodinou. Nový časový rozvrh, platný od 3. 3. 2014 (fakticky pro žáky platný po skončení jarních prázdnin - tedy od pondělí 10. 3. 2014), tak vypadá následovně:

Žáci nenavštěvující ranní ŠD vstupují do školy v 7:35 na pokyn školníka

1. hodina:  7:55 - 8:40
2. hodina:  8:50 - 9:35
3. hodina:  9:55 - 10:40
4. hodina:  10:50 - 11:35
5. hodina:  11:40 - 12:25

polední přestávka v případě odpolednho vyučování 11:35 - 12:30

6. hodina:  12:30 - 13:15
7. hodina:  13:20 - 14:05

Po jednání s ČSAD Uherské Hradiště závod Uh. Brod, bude nově spoj ráno ze Slavkova odjíždět z křižovatky v 7:32, od OÚ 7:34, příjezd do HN ke škole v 7:36.


Věříme, že tato změna bude ku prospěchu věci.

Abychom mohli časový rozvrh vyučování změnit, bylo nutné provést i změnu školního řádu. Nový školní řád najdete uschovaný zde (heslo pro stažení je zshn) a je také umístěn v záložce Dokumenty. Tento školní řád projednala pedagogická rada dne 18. 2. 2014 a schválila školská rada dne 24. 2. 2014 a obsahuje i některé další drobné změny. I proto jej doporučujeme k prostudování. Žáky o novém znění ŠŘ budou infomrovat třídní učitelé.